5 digitaalisen markkinoinnin taitoa hallittavaksi vuodelle 2020

Nainen istuu pöydän ääressä

Digitaalinen markkinointi on tärkeässä roolissa tämän päivän yrittäjille. Vaikka se onkin vain osa yrityksen markkinointia, ilman sitä yritys ei pärjää kovin pitkälle tämän päivän digitalisoituneessa maailmassa. Suurin osa suomalaisista käyttää pääasiassa nettiä tiedonlähteenään eli jos he haluavat jotain löytää, sen on löydyttävä netistä. Tästä on suurin syy siihen, että hyvin tehty digitaalinen markkinointi netissä toimii ja se on tärkeä taito hallittavaksi vuodelle 2020. Mitä nämä taidot sitten ovat ja miten niitä voisi mahdollisesti myös kehittää vuonna 2020.

Kohderyhmä

Ennen, kuin aletaan suunnittelemaan digitaalista markkinointia, on tärkeää lähteä selvittämään kohderyhmää, jolle digitaalinen markkinointi on suunnattu vuonna 2020. Tämä on tärkeää juuri sen takia, että on turhaa lähteä markkinoimaan edes digitaalisesti tuotetta tai palvelua kaikille vaan markkinointi on tärkeää kohdentaa juuri oikealle kohderyhmälle. Näin saadaan digitaalisella markkinoinnilla parhaat tulokset vuoteen 2020. Asiansa osaava yrittäjä tiedostaa hyvin sen, jos ei tunne hyvin kohderyhmäänsä, menee niin digitaaliseen kuten muuhunkin markkinointiin käytetyt rahat lähes täysin hukkaan. Markkinoinnin kohdentaminen oikealle kohderyhmälle on koko markkinoinnin A ja O. Oikein kohdennettu digitaalinen markkinointi tuottaa parhaan tuloksen kasvattaa parhaalla mahdollisella tavalla yrityksen liikevaihtoa ja tulosta.

Raha

Jokaista yrittäjää kiinnostaa varmasti raha. Digitaalisen markkinoinnin yksi parhaista puolista on se, että digitaalinen markkinointi ei ole läheskään niin kallista, kuin perinteinen markkinointi. Jo muutamalla satasella pääsee hyvään alkuun. Syitä tähän ovat muun muassa se, että kaikki mainonta tapahtuu digitaalisesti ja toisaalta edellä mainittu kohderyhmälle suunnattu markkinointi. Näiden avulla voidaan kohdentaa digitaalista markkinointia mahdollisimman tarkasti juuri oikealle kohderyhmälle ja vieläpä mahdollisimman pienellä rahalla. Juuri tässä kohdassa digitaalisen markkinoinnin maksaja säästää suurimman summan rahaa, koska hän ei maksa mainoksen näyttämisestä kaikille mahdollisille ihmisille, vaan juuri oikein kohdistetulle kohderyhmälle. Digitaalisessa markkinoinnissa pääsee alkuun jo muutamalla kympillä ja jos on mahdollista laittaa satasia tai muutama tuhat euroa oikein kohdistettuun digitaaliseen markkinointiin, on tulos varmasti markkinoijan mieleinen ja tuo onnistuneet tulokset vuodelle 2020!

Tulokset

Digitaalisen markkinoinnin etuihin kuuluu erityisesti se, että sen tuloksia voidaan seurata erittäin tarkasti. Erilaisilla ohjelmilla voidaan seurata asiakkaiden liikkumista nettisivuilla, jonne he ohjautuvat digitaalisen mainoksen kautta tekemään ostoksia yrityksen sivuille. Nämä seurantaan tarkoitetut ohjelmat kertovat selkeästi sen, millä sivuilla asiakas on viihtynyt ja mitä hän on sivulla klikannut päästyään sinne digitaalisen mainoksen nähtyään. Näin sivuja voidaan kehittää entisestään ja näin saadaan aina vain parempia tuloksia digitaalisella markkinoinnilla. Ero perinteiseen markkinointiin on selkeä, koska perinteisellä markkinoinnilla asiakas joko osti tuotteen tai palvelun, jota markkinointiin tai sitten ei. Ei ollut minkäänlaista keinoa selvittää, mitä mieltä mahdolliset asiakkaat olivat mainonnasta. Ei myöskään ollut helppoa keinoa selvittää, mitä voisi parantaa, jotta olisi päästy parempiin tuloksiin. Digitaalinen markkinointi on siis tuonut myös huomattavan määrän keinoja, joilla voidaan päästä aina vain parempiin tuloksiin markkinoinnin avulla.

Interaktiivisuus

Digitaalinen mainonta mahdollistaa interaktiivisuuden mainonnassa. Tuleva asiakas ohjautuu mainoksesta omien mieltymystensä perusteella eteenpäin löytäen juuri itselleen sopivat paketit ja ratkaisut. Häneltä voidaan kysyä kysymyksiä ostokokemusten perusteella ja näin voidaan parantaa yrityksen sivustoa edelleen.

Strategia

Mitä onnistuneessa digitaalisessa markkinoinnissa sitten tulisi huomioida? Kuten kaikessa muussakin, on aluksi tärkeää tehdä tavoitteet siitä, mitä digitaaliselta markkinoinnilta haluaa saavuttaa. Vasta sen perusteella voi lähteä viemään suunnitelmia eteenpäin. Seuraavaksi tehdään markkinointisuppilo. Tässä hyödynnetään niitä digitaalisella markkinoinnilla haluamiasi tavoitteita. Seuraavaksi kohdennetaan mainonta juuri oikealle kohderyhmälle. Tämän jälkeen tehdään liidimagneetit ja lopuksi aletaan seuraamaan sivuston verkossa tapahtuvaa liikennettä ja hienosäädetään edellä mainittuja strategisia asioita.

Sosiaalinen media

Erinomainen esimerkki tästä strategiasta ovat netissä toimivat kasinot. Tämä strategia toimii heillä erinomaisesti ja he tarjoavat pelaajilleen kasinobonuksia netissä juuri edellä mainitusta syystä. Nämä kasinobonukset toimivat porkkanana pelaajille ja näin he pääsevät tutustumaan kyseisen kasinon toimintaan ja saavat näin uusia pelikokemuksia. Netissä toimivat kasinot saavat puolestaan tällä strategialla uusia pelaajia ja saavat sitä kautta aina vain enemmän tuloja kasinolleen. Tässä esimerkissä digitaalinen markkinointi on suunniteltu suoraan tietyn ikäisille ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita kasinolla pelaamisesta.

Sisällysluettelo